November 2022 / 
De verenigingen die gebruikmaken van het clubgebouw aan het Biltsche Meertje zijn blij dat de gemeente De Bilt het noodzakelijk onderhoud aan het clubgebouw voor zijn rekening wil nemen. Op dit moment is de verbouwing van het clubgebouw in volle gang. De grootste wijzigingen zijn het aanbrengen van een nieuw dak en het omvormen van de materiaalruimte in een verblijfsruimte. De aannemer verwacht nog tot eind januari nodig te hebben voor de verbouwing.